Riešenia pre
podniky

Vieme ako znížiť Vaše náklady, či už máte malú firmu alebo obrovský firemný komplex.

Novostavba

V prípade nového objektu je častokrát možné do projektu zahrnúť podlahové vykurovanie. Tento komponent spoľahlivo pokryje energetické nároky budovy rovnomerným rozložením tepla.

V priemyselných halách je navyše nutné počítať s vyšším zaťažením, preto sa väčšinou používa záťažová systémová doska, do ktorej sa uchytávajú systémové rúrky podlahového vykurovania.

Rekonštrukcia

Pri rekonštrukcii starších hál alebo budov sa investor väčšinou rozhodne pre radiátory alebo teplovzdušné jednotky, ktorých výhodou je rýchly ohrev veľkého množstva vzduchu.

Takýto systém je častokrát kombinovaný s kotlom na biomasu s vysokým výkonom.

Štandardný postup:

1

Obhliadka miesta inštalácie / Vypracovanie cenovej ponuky/ Podpis zmluvy o dielo

1
2

Získanie dotácie (zabezpečíme zdarma)

2
3

Inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky

3
4

Odovzdanie zariadenia zákazníkovi spolu so zaškolením

4