Slnečné kolektory

Vezmite silu slnka do vlastných rúk. Získavajte teplo pre váš domov účinne a ekologicky zo slnečného žiarenia.

Slnečné kolektory pred domom na tráve.

Inštalujeme slnečné kolektory od výrobcov:

Hewalex
TWI group

Čo sú to slnečné kolektory?

Slnečné kolektory predstavujú bezúdržbový spôsob na ohrev vody zo slnečnej energie.

Naše solárne systémy pracujú spoľahlivo celoročne– od apríla do októbra pokrývajú potrebu teplej úžitkovej vody na 100% a v prechodnom a zimnom období slúžia na predohrev.

Dom so solárnymi panelmi a vodným čerpadlom, ukazujúci udržateľnú energiu a efektívne využívanie vody.
Diagram znázorňujúci inštaláciu solárnych ohrievačov vody, poskytujúci vizuálny návod na nastavenie. Obsahuje špirálu,potrubia a kotol.

Orientácia

Orientácia slnečných kolektorov je dôležitá, a preto dbáme na to, aby bola čo najvýhodnejšia, spravidla smerom na juh. V prípade nepraktického smeru postačuje aj orientácia na juho-východ alebo juho-západ.

Obhliadka a inštalácia

Aby solárny systém naplnil vaše požiadavky, zohľadňujeme individuálne podmienky miesta inštalácie.  Zásobníky teplej úžitkovej vody a čerpadlové zostavy s reguláciou sú umiestňované do technických miestností alebo kotolní s možnosťou napojenia na ďalšie vykurovacie zdroje.

U nás zákazník neplatí celkovú sumu za zariadenie, ale len rozdiel po odpočítaní dotácie.

V súčasnosti je možné využiť finančný príspevok na slnečné kolektory až do výšky 2300 € v rámci dotačného projektu „Zelená domácnostiam“. Žiadosť o finančný príspevok zabezpečujeme na vlastné náklady so súhlasom domácnosti.

Výška príspevku závisí od výkonu zariadenia. Už pri solárnej zostave s 300-litrovým zásobníkom TÚV dostane domácnosť dotáciu v plnej výške (maximálne však 50% z celkovej ceny zariadenia).

Štandardný postup:

1

Obhliadka miesta inštalácie / Vypracovanie cenovej ponuky/ Podpis zmluvy o dielo

1
2

Získanie dotácie (zabezpečíme zdarma)

2
3

Inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky

3
4

Odovzdanie zariadenia zákazníkovi spolu so zaškolením

4