Tepelné čerpadlá

Lacné a ekologické vykurovanie počas celej zimy.

Tepelné čerpadlo pod oknom domu.

Inštalujeme tepelné čerpadlá od výrobcov:

Mitsubishi electric logo
Vaillant logo
Stiebel eltron logo

Čo je tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tepelné čerpadlá vzduch-voda je možné inštalovať do nových ako aj renovovaných budov. Stelesňujú ekonomicky výhodné a ekologicky šetrné riešenie vykurovania, pričom využívajú obnoviteľné zdroje energie.

Pri max. výkone je akustická hladina zhruba na úrovni 50 dB, čo zodpovedá hlasitosti „mierneho dažďa“ alebo „bežného rozhovoru“.

Zateplený dom s tepelným čerpadlom a klimatizáciou, súčasťou je záhrada, strecha, okno a tepelné čerpadlo.
Tepelné čerpadlo pred domom

Obhliadka a inštalácia

Pri dimenzovaní tepelného čerpadla zohľadňujeme individuálne požiadavky miesta inštalácie a budúcich užívateľov zariadenia.

Tepelné čerpadlo vzduch voda je možné pripojiť k rozvodu na radiátorové aj na podlahové vykurovanie.

Tepelné čerpadlo môže slúžiť ako jediný zdroj tepla alebo sa dá kombinovať s ďalším, napr., kotol na pevné palivo alebo teplovodný krb. Veľmi obľúbenou možnosťou je kombinácia so solárnym systémom.

U nás zákazník neplatí celkovú sumu za zariadenie, ale len rozdiel po odpočítaní dotácie.

V súčasnosti je možné využiť finančný príspevok na tepelné čerpadlá až do výšky 4370 € v rámci dotačného projektu „Zelená domácnostiam“. Žiadosť o finančný príspevok zabezpečujeme na vlastné náklady so súhlasom domácnosti.

Výška príspevku závisí od výkonu tepelného čerpadla a to už od 500 € / 1 nainštalovaný kW výkonu zariadenia (maximálne však 50% z nákladov na tepelné čerpadlo).

Navyše si môžete požiadať aj o zmenu tarify el. energie u svojho dodávateľa na tarifu DD6, čo je najlacnejšia tarifa určená pre domácnosti s tepelným čerpadlom. Zahŕňa až 22 hodín nízkej tarify (tzv. nočný prúd).

Štandardný postup:

1

Obhliadka miesta inštalácie / Vypracovanie cenovej ponuky/ Podpis zmluvy o dielo

1
2

Získanie dotácie (zabezpečíme zdarma)

2
3

Inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky

3
4

Odovzdanie zariadenia zákazníkovi spolu so zaškolením

4