Fotovoltika

Využite silu slnka pre vašu budúcnosť. S našimi fotovoltickými riešeniami znížite náklady a podporíte čistejšie životné prostredie.

Fotovoltické panely na streche domu

Inštalujeme fotovoltiku od výrobcov:

GoodWe
Huawei
Canadian Solar

Ako funguje fotovoltika?

Fotovoltika premieňa slnečnú energiu na elektrickú. Aby vaša fotovoltická elektráreň pracovala čo možno najefektívnejšie, potrebujete vyskladať celý systém zo spoľahlivých a kvalitných komponentov.

Naša spoločnosť používa monokryštalické panely, ktoré majú oproti polykryštalickým vyššiu účinnosť. Ako srdce celého systému spoľahlivo funguje kvalitný menič značky GoodWe alebo Huawei.

Návratnosť fotovoltickej elektrárne sa pohybuje v rozmedzí 7 až 12 rokov, pričom jej životnosť je zhruba 22 až 25 rokov.

Kvalitný menič značky GoodWe
Solárny panel na bielom pozadí, využívajúci slnečné svetlo na výrobu čistej a obnoviteľnej energie.

Čo s prebytkami?

Od februára 2021 je možné púšťať prebytky z fotovoltickej elektrárne do distribučnej sústavy. V závislosti od poskytovateľa elektriny sa môžete dohodnúť na výkupe vami vyrobenej elektriny alebo na jej uskladnení v tzv. virtuálnej batérii (elektrinu, ktorú vyrobíte cez deň, môžete spotrebovať v noci alebo počas nasledujúcich dní).

U nás zákazník neplatí celkovú sumu za zariadenie, ale len rozdiel po odpočítaní dotácie.

V súčasnosti je možné získať finančný príspevok na fotovoltické systémy až do výšky 4025 € v rámci dotačného projektu „Zelená domácnostiam“. Žiadosť o finančný príspevok zabezpečujeme na vlastné náklady so súhlasom domácnosti.

Výška príspevku závisí priamo úmerne od výkonu zariadenia a to už od 500 € / 1 nainštalovaný kW výkonu zariadenia.

Štandardný postup:

1

Obhliadka miesta inštalácie / Vypracovanie cenovej ponuky/ Podpis zmluvy o dielo

1
2

Získanie dotácie (zabezpečíme zdarma)

2
3

Inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky

3
4

Odovzdanie zariadenia zákazníkovi spolu so zaškolením

4